/ netinfo
РИОСВ-Бургас извърши проверка на сигнал за строителство на къмпинг „Градина“, получен късно вчера в инспекцията. По време на проверката се установи, че строителството засяга частни имоти с проведени процедури по екологичното законодателство.

Сигнал за строителни дейности на плажа „Св. Тома“ предизвика проверка

Строителният обект не е обозначен, но по местоположението му става ясно, че се касае за съгласувано скоро инвестиционно предложение за изграждане на ресторант, бар, магазини, обслужваща улица и паркинг в частен имот на площ от 5,5 дка.

Имотът попада в границите на защитена зона „Бакърлъка“ - защитена зона за опазване на дивите птици, и граничи със защитена зона „Плаж Градина - Златна рибка“ - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Бизнесмен от Бургас поръчал разораването на дюните в "Смокиня", трима са в ареста

Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, попада в устройствена зона за курорт и допълващи дейности съгласно ОУП на Община Созопол, който е преминал през екологична оценка в МОСВ.