/ община Бургас

Две читателски вендинг машини за връщане на книги и справки, са монтирани в Библиотеката и могат да се ползват от читателите.

Русенската библиотека купи машина за стерилизиране на книги

Те са поставени във фоайето на първия етаж в сградата. Всеки читател може да се обслужи сам, ако няма време или желание да посети отделите за деца, възрастни или читалните.

вендинг машина библиотека
община Бургас


Машините са съобразени с противоепидемичните мерки в условията на COVID-19.  Те дават възможност на всеки, който не желае контакт с библиотечните работници, да се възползва от новата безконтактна услуга.

вендинг машина библиотека
община Бургас


Машините помагат на посетителите да върнат книгите си, имат тъч скрийн дисплей на който се извършват справки за наличието на дадена книга във фонда на Библиотеката, могат да се четат дигитализираните издания на бургаския периодичен печат до 1944 година.


Това е поредното нововъведение в РБ"П. Яворов", което улеснява достъпа на читателите до ресурсите й.

община Бургас