/ Снимка: Община Разлог
Първото сдружение на хотелиерите ще бъде учредено в община Разлог. Инициативата е на хотелиерите от Баня, чиято идея е с общи усилия регионът на Разлог да се утвърди като целогодишна туристическа и СПА дестинация. 

Санират по проект полицията и пожарната в Разлог

Юристи вече подготвят необходимите документи за вписване но новото сдружение в съда. То ще бъде вписано с наименованието „Хотелиерска асоциация на Разложка долина“ или съкратено ХАРД

Кметът на Разлог започва преговори за корекция цената на водата

Общо десет хотелиери - девет от Баня и един от Разлог са първоначалните учредители. Председател на новата браншова организация ще бъде Явор Капитанов, собственик на най- големият хотел в Баня. Желание да се включат в новата организация са заявили и собственици на хотели в Разлог

Една от приоритетните задачи, които са си поставили хотелиерите е чрез активна реклама и участия на Международни изложения и форуми да се представи региона на Разлог като туристическа дестинация, предлагаща  различни видове туризъм.