/ IStock
Териториално отделение – Петрич при Районна прокуратура – Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу мъж за незаконен добив на подземни богатства.

Обвиняемият е осъждан. През юни 2015 г., след изтърпяване на наложеното му наказание в Затвора в Бобов дол, той регистрирал дружество на името на сина си. Мъжът бил назначен в него на трудов договор като шофьор, а впоследствие бил упълномощен да се разпорежда с фирмата. Закупен бил земеделски имот в местността „Бялата чешма“ в района на с. Ръждак и придобити товарен автомобил и верижна земекопна машина.

През 2017 г. обвиняемият решил да добива незаконно подземни богатства – инертни материали от коритото на река Струма в района на с. Дрангово. За целта била използвана пресевната база на друго дружество. Тя била изградена върху четири имота, общинска частна и публична собственост, както и частна собственост. Те попадали в защитена територия и нямало сключени с Община Петрич договори за ползването им.

Добитият материал се превозвал с товарни автомобили до пресевната база. Част от него се продавала на различни фирми, а другата се складирала в земеделския имот на дружеството в района на с. Ръждак.

През декември 2017 г., с промените в Наказателния кодекс, нерегламентираният добив на инертни материали бил криминализиран. Обвиняемият не притежавал концесия за тази дейност, но продължил да я извършва вечерно време, през почивните и празничните дни.

Кариерата за варовик в местността „Кереч Търла“ в Старозагорско отново на дневен ред

До октомври миналата година мъжът успял да добие 21 301,778 куб. м. инертни материали (баластра) от коритото на река Струма. За прикриване на престъплението били съставени договори за отдаване под наем на товарни автомобили и се оформяли фактури за продажба между различни фирми.

Многократно били извършвани проверки от контролни органи и изготвяни констативни протоколи, но въпреки това нерегламентираният добив не спирал.

В резултат на незаконния добив на подземни богатства бил повреден изграденият на път ІІІ – 198 „Гоце Делчев – Петрич – Граница Македония“ мост.

През нощта на 11 октомври 2020 година, докато в района на речното корито на река Струма се извършвал незаконен добив на инертни материали, била проведена специализирана полицейска операция. Обвиняемият, който по същото време контролирал дейността, препречил пътя на полицейските служители и казал на работниците да избягат и да се скрият.

Бил извършен оглед, претърсване и изземване. Били установени незаконно добити 472 куб. м. инертни материали на стойност 4 248 лева. Проверен бил и имот в местността „Бялата чешма“, в който имало депонирани инертни материали.

Вещото лице, изготвило съдебнооценителна експертиза, е установило, че стойността на добитите от обвиняемия инертни материали, възлиза на 191 716 лева.

Предстои насрочване на делото.
 
Апелативна прокуратура София