Община Банско отчете: Вече са събрани половината от заложените приходи за 2018 г.

/ Община Банско
Общински съвет-Банско прие отчета на общинския бюджет за предходната 2017 година, както и текущото изпълнение на бюджета за първото полугодие.

Улица „Гоце Делчев“ в Банско бе официално открита

Данните от приходната част сочат ръст от 1 160 000 лева на събраните средства от собствени приходи в сравнение с 2016 г., като той е най-голям при събрания туристически данък, налога за придобиване на имущество и годишния данък за притежаване на недвижим имот. Отчетът за приходите за първата половина на 2018 г. пък сочи 56 % събрани средства на база на заложените за 2018 г.
 
„Разчетите сочат, че се движим добре през настоящата година по отношение на събираемостта. Също така продължаваме с тенденцията да увеличаваме собствените си приходи при сравнение на данните с тези от предходните години.

Община Банско получи допълнително бюджетно финансиране от 1 млн. лв.

Ежегодно правим анализ в кои сфери има потенциал за повишаване на събираемостта, какви мерки можем да вземем и какви действия да предприемем. Останалото е желание
за работа”, коментира кметът Георги Икономов бюджетните данни.

 
По време на сесията на местния парламент бе взето решение да бъде предоставена парична награда от 1000 лева на таекуондистката Катрин Гемкова. Деветокласничката донесе на България златен медал от провелото се през месец април Европейско първенство.

Общински съвет-Банско прие Наредба за насърчаване на инвестициите

Стимулирано бе също участието на Иван Везюв - потребител на социална услуга в Банско, в Световните летни игри на Спешъл Олимпикс в Абу Даби през 2019 г. Това са игри, предназначени за лица от уязвимите групи, с които те са приобщавани към живота и стимулирани да развиват възможностите си.
 
Гласувано бе допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на общината. Новият текст касае контрола върху граждани, които използват общинските тротоари за складиране на материали от различен характер.

С допълнението бе създаден също ред, по който да бъдат събирани и премахвани излезлите от употреба МПС.