Цифровото удостоверение на ЕС за COVID трябва да бъде въведено до края на юни. Това съобщиха от Европейската комисия. Съветът на ЕС и Европейския парламент постигнаха споразумение за регламента за цифрово удостоверение на ЕС за COVID (наричано по-рано „цифрово зелено удостоверение“).

От Европейската комисия отбелязват – основните права на гражданите, включително защитата на личните им данни, са напълно зачетени. Всички граждани на ЕС имат основно право на свободно движение в ЕС.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен приветства бързия напредък: „Изпълняваме ангажимента си да въведем сертификат на ЕС за COVID преди лятото. Европейските граждани очакват с нетърпение да могат да пътуват отново и споразумението ще им позволи да се движат безопасно в ЕС много скоро“.

Цифровото удостоверение на ЕС за COVID — ключови характеристики 

Ще обхваща ваксинацията, направените тестове и преболедуването от COVID-19;

Ще бъде на разположение в цифров формат и на хартиен носител в зависимост от избора на получателите и ще съдържа цифрово подписан QR код;

Ще бъде безплатно, ще се получава лесно и ще бъде достъпно и за лица, ваксинирани преди влизането в сила на Регламента за цифрово удостоверение на ЕС за COVID;

Може да се използва от държавите членки за национални цели, ако това е предвидено в националното законодателство;

Държавите членки се въздържат от налагане на допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на цифрово удостоверение на ЕС за COVID, освен ако те са пропорционални и необходими за опазване на общественото здраве;

Комисията ще мобилизира 100 милиона евро, за да подпомогне предоставянето на тестове на достъпна цена от държавите членки.

Следващи стъпки 

Политическото споразумение сега трябва да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета. Регламентът ще влезе в сила на 1 юли с период на постепенно въвеждане от шест седмици за издаването на удостоверения за държавите, които се нуждаят от допълнително време.

Успоредно с това Комисията ще продължи да подпомага държавите от ЕС при финализирането на техните национални решения за издаване и проверка на цифровото удостоверение на ЕС за COVID и ще осигури техническа и финансова помощ на държавите за свързване с портала на ЕС.

Предистория 

На 17 март 2021 г. Европейската комисия представи предложение за създаване на сертификат на ЕС за COVID, с който да се улесни безопасното свободно движение на гражданите в рамките на ЕС по време на пандемията от коронавирус.

По искане на Комисията на 25 март Европейският парламент гласува задействане на спешната процедура за двете предложения. Съветът прие своята преговорна позиция на 14 април, а Парламентът го направи на 29 април. На 20 май съзаконодателите постигнаха предварително споразумение по това досие.

Успоредно на законодателния процес вече е постигнат значителен напредък от техническа гледна точка. Порталът на ЕС, който позволява проверяването на удостоверенията през граница, е готов и ще започне да функционира от юни.

През последните две седмици бяха проведени успешни пилотни изпитвания в 17 държави от Съюза и в Исландия, а в други пет държави членки ще се проведат изпитвания следващата седмица.

Комисията предоставя също така референтен софтуер, за да помогне на държавите да разработят свои национални решения за издаване на удостоверенията, сканиране и проверка на QR кодовете, както и референтен портфейл.

От ЕК са категорични: Сега е от решаващо значение всички държави членки бързо да въведат своите национални системи, за да може удостоверението да започне да функционира възможно най-скоро. Гражданите на Съюза очакват това с основание.