ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е с № 13 в бюлетината.