ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е с № 17 в бюлетината.

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“