ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е с № 1 в бюлетината.