Задължение за влагане на 30% рециклирана суровина в съдовете за напитки предвижда нова наредба, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. "Предстои приемането на Наредба за ограничаване на въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба", заяви зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева, която участва в международната конференция "Зеленият преход - решения и предизвикателства за България" в София.

Какво се случва с изхвърлените пластмасови бутилки? (ВИДЕО)

Проектът предвижда задължение за влагане на рециклирана суровина в съдовете за напитки - 30%, и цел от 90% разделно събиране на РЕТ бутилки. Целта е да се приложат поетапни мерки за промяна на потребителските модели.

Според Колева, от ключово значение за мерките срещу измененията на климата е по-разумното използване на суровините, като промяната трябва да обхваща целия производствен цикъл. Новите цели за 2035 г., заложени в Закона за управление на отпадъците, са 65% повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци и ограничаване на депонирането до 10%.

Сметната палата: България не рециклира, а складира и не може да спре незаконните превози на отпадъци

Политиката на МОСВ предвижда още разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, включително изграждане на площадки за предаване на отпадъци от домакинствата, с което да бъдат осигурени допълнителни възможности за повторна употреба и рециклиране на отпадъци, които сега не са обхванати в системите.
 
БТА