Готовността на местната власт за реакция при усложняване на обстановката в широкия Черноморски регион бе основна тема на провелото се днес заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, председателстван от премиера Гълъб Донев. Той беше закрит за медиите. На него присъстваха част от министрите, които имат пряко отношение към националната сигурност, както и шефовете на службите. Напрежението на международната сцена се покачва. Освен обявената частична мобилизация, се очаква в петък Русия официално да присъедини към територията си четирите украински области, в които се проведоха референдуми.

В хода на дискусията членовете на Съвета по сигурността у нас се обединиха единодушно около решението отговорните институции да направят преглед и актуализация на плановете за защита при бедствия. Заедно с това представителите на местната власт в координация с МВР да организират преглед за наличностите и състоянието на индивидуалните и колективните средства за защита при кризи. 

Специален акцент беше поставен върху подобряване и засилване на взаимодействието между съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт.

В рамките на заседанието на Съвета по сигурността бяха обсъдени и мерки за справяне с войната на пътя. Междуведомствена работна група ще изготви предложения за промени в законодателството, които ще имат за цел подобряване на безопасността на движението.

Украйна е поискала тежко въоръжение от България

Междувременно стана ясно, че има нова опасност за българите в Русия. Тези, които са с двойно гражданство, могат да бъдат мобилизирани. Това обявиха преди Съвета по сигурността военният и външният ни министри.

„Тези, които имат руско и българско гражданство, реално подлежат на мобилизация, така че такъв риск има”, заяви министър Димитър Стоянов.

„Това, което ние имаме като информация от нашето посолство в Москва, е, че докато се намират на територията на Русия, това, което е доминиращото, е техният руски паспорт и те са третирани като руски граждани. Включително за такива хора съществуват военни задължения, защото с връчването на руския им паспорт, на тях им се връчва и военна книжка”, посочи от своя страна и министърът на външните работи у нас Николай Милков и уточни, че независимо, че са български граждани, е възможно те да бъдат спрени при опит да напуснат Руската федерация.

На този етап няма промяна и в обстановката в Черно море.

„Линиите на комуникация работят, отворени са, не са затворени. Единственият риск е от свободно плаващи мини”, подчерта Стоянов.

Стоянов: Има риск българи в Русия да бъдат мобилизирани (ВИДЕО)

Ново напрежение за сигурността внасят референдумите в четирите области в Украйна. „Референдуми, които ние не можем да признаем - като резултати не ги считаме за правно обвързващи”, категоричен бе външният министър.

А очакването за тяхното анексиране допълнително притеснява властта у нас. „Всяка една промяна в геополитическата обстановка води до съответните притеснения”, посочи министърът на отбраната.

И двамата се обединиха, че на този етап няма промяна в обстановката у нас.

 „Пряка военна заплаха към настоящия момент няма. Предприели сме всички мерки”, подчерта и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.