/ iStock/Getty Images
Нова проверка в затворите започва след заповед на главния прокурор Иван Гешев. Специално сформирани екипи ще инспектират дали в килиите има забранени вещи, информират от прокуратурата. 

Освен това инспекцията ще следи кой и как е излизал в домашен отпуск от началото на миналата година. 

Обект на проверката са и организацията на охраната в затворите и затворническите общежития, както и дали се спазва реда при постъпили оплаквания за упражнено насилие - осигурява ли се незабавен достъп до медицински специалист, има ли щателен медицински преглед, предприемат ли се незабавни действия по уведомяване на съответната прокуратура и изпращане на относимите документи, осигурява ли се допълнително освидетелстване на пострадалия от независим експерт и други. 

Проверяващите ще броят случаите на постъпили оплаквания за упражнено насилие и констатирани травми, както и за каква част от тях е уведомена прокуратурата.
БТА