/ Gulliver/Getty Images
От днес до 24 юли ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка "Кризисно съхранение на вино".

Фонд "Земеделие" изплати над 3 млн. лв. на дребните земеделски стопани за Кампания 2019

Това е петата мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., по която ДФ "Земеделие" отваря прием от началото на 2020 година, съобщиха от финансовата институция.

Мярката ще се прилага само през финансова 2020 г. Целта й е преодоляване на смущенията на пазара в лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19. За приема е разпределен бюджет от 5 млн. лв.

По мярка "Кризисно съхранение на вино" се подпомагат произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара, с цел постепенното възвръщане на неговата икономическа жизнеспособност.

Съхранението на вино ще се извършва в складове или собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино. За финансова помощ могат да кандидатстват винарски предприятия, вписани в лозарския регистър като винопроизводители, съгласно Закона за виното и спиртните напитки.

Други допустими кандидати са още организации на производители, асоциации на организации на производители, групи производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Млади земеделски стопани получиха над 3,7 млн. лева за Кампания 2019

Допустимият период за подпомагане на складирани количества вино по мярката е 4 май - 20 септември 2020 г. Размерът на финансовата помощ е 0,04 лв. за един литър вино, складирано за период от 1 месец, или еквивалентната/преизчислената стойност на ден. Максималният размер на съфинансирането от Европейския фонд за гарантиране на земеделието по мярката е 100 процента от стойността на допустимите разходи.

На официалната интернет страница на ДФ "Земеделие" са публикувани образци на документите за кандидатстване. Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ "Земеделие", ул. Гусла 3, отдел "Вино, промоционални програми и лицензии", след предварително записан час на един от следните телефони: 02/81-87-513, 02/81-87-517 и 02/81-87-534.

С цел избягване на големи струпвания от хора, от фонд "Земеделие" молят кандидатите да спазват стриктно предварително записаните часове.