/ БТА
Очаква се служебният министър-председател Димитър Главчев да отговаря на въпроси на депутатите по време на редовния парламентарен контрол. В него ще участват и служебните министри Евтим Милошев, Атанас Запрянов, Галя Кондева и Петър Димитров. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание.  

Като фиксирана точка първа в дневния ред на парламента е обсъждането на законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. С него се предвижда възнагражденията на военнослужещите да се повишат средно с 30% при запазване на изградената диференциация между военните звания и длъжности. Законопроектът е внесен от Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

В мотивите е записано, че с този законопроект ще се постигне намаляване на съществуващите дефицити от отбранителни способности, особено в направление привличане и задържане на човешки ресурс в системата, повишаване привлекателността на военната професия, подобряване на заплащането на хората в отбраната с цел конкурентност на пазара на труда, механизъм за индексация, която да е социално поносима и да отразява реалното ниво на заплащане в страната и предвидимост на разходите за отбрана в Закона за държавния бюджет за следващата календарна година.

Като точка втора депутатите ще разгледат на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Корнелия Нинова („БСП за България“) и група народни представители.
Саня Петкова/БТА