/ / Thinkstock/Getty Images
Ще изписват диагнози само на български език
97653
Ще изписват диагнози само на български език
  • Ще изписват диагнози само на български език
Когато в определено населено място липсват достатъчно лекари специалисти, дейността им в болниците ще поемат джипита, стига да имат специалност. Това ще става посредством втори договор за оказване на медицинска помощ. Мярката е заложена в новия рамков договор, съобщиха от здравната каса.

Какво е новото за годишните профилактични прегледи?
 
Оттам припомниха, че според новата здравна карта вече няма да заплащат повече от заложените в нея болнични легла, освен в извънредни ситуации като бедствия и епидемични обстановки. Новият договор предвижда още диагнозите да се изписват задължително на български език, а проверките за някои от харчовете в здравеопазването да се осъществяват съвместно от здравните каси и Лекарския съюз.

Здравната каса планира да въведе електронни рецепти и направления догодина
 
Д-р Гева Стоилова от дирекция "Болнична медицинска помощ" в Националната здравноосигурителна каса обясни: "Лечебните заведения за болнична помощ сключват договор с Районните здравноосигурителни каси (РЗОК), като в договорите им се вписват броят легла по видове и имайки предвид здравната карта, би трябвало да се спазват, а НЗОК да следи използваемостта на леглата да не надхвърля 100%, с изключение на епидемичен взрив и други спешни състояния, при които това ще бъде регулирано по друг ред".

Кабинетът утвърди Националната здравна карта
 
По отношение на контрола - за пациентите с онкологични и онкохематологични се изготвят протоколи, които тази година за първи път се въвеждат в електронната система при започване на определено лечение, както и при промяна на лечението. Въвеждайки се в електронната система, тези протоколи дават възможност НЗОК да има поглед върху това при какви диагнози какво лечение се назначава и да се контролира дали това се случва реално. Това е конкретизирано в НРД за 2018 г. и се създават съвместни комисии между НЗОК и БЛС, които ще извършват контрол. Идеята е и да се привличат, ако е необходимо, допълнителни консултанти и медицински специалисти, за да се повиши качеството на контрола".

Здравната каса с нови изисквания към болниците