/ ThinkStock/Getty Images
Според новите правила ще изпитват кандидат-шофьорите и на полигон
Кандидат-шофьорите ще решават тестове, а поведението и възприятията им ще се проверяват чрез видеоклипове по време на теоретичния изпит за книжка. Практическият изпит пък ще се провежда на учебна площадка (полигон), както и по пътища в и извън населените места. Това е една от промените, които са записани в проекта за нов Закон за водачите на моторни превозни средства, който е публикуван за обществено обсъждане.

Над 90% от катастрофите у нас са резултат на човешка грешка

Теоретичният и практическият изпит ще се провеждат на български език, а когато кандидатът не владее нашия език се допуска използването на преводач.

ThinkStock/Getty Images

Теоретичният изпит обхваща проверка на знанията на кандидата за правилата за движение по пътищата; устройството на превозното средство, повреди, оборудване, безопасно слизане и качване; основни понятия за пътя и основни характеристики на различните видове пътища; основните принципи за спазване на дистанция, спирачен път и поведението на превозното средство при различни метеорологични и пътни условия; рискови фактори за шофирането, свързани с пътните условия и най-вече при промяна на времето или смяната на деня и нощта; общите правила и изисквания по отношение на необходимите документи за управление на моторно превозно средство, поведение при пътнотранспортно произшествие и оказване на първа долекарска помощ на пострадалите и др.

ThinkStock/Getty Images

Идея: Без технически преглед на автомобила, ако не сме платили глоба

При практическия изпит ще се проверяват и оценяват поведението, способностите и уменията на кандидата по отношение на използването на защитно облекло за категориите, за които се изисква; подготовката и техническата проверка на превозното средство; спазването на правилата за движение при управление; извършването на безопасни маневри при управление;  възприемането на опасностите по пътя, реакциите на кандидата, както и поведението му спрямо другите участници в движението и др.

ThinkStock/Getty Images

Нов водач, придобил правоспособност за управление на МПС от категория В или В1, през първите шест месеца може да управлява автомобили с мощност до 50 kW. Ако возилото е с по-голяма мощност - може да шофира само с придружител, който има поне 5 години стаж за категориите В1 или В. На младите водачи се забранява също да карат между 22.00 и 6.00 ч. сутринта без придружител, обобщават от Съюза на българските автомобилисти (СБА).

Предложение: Пияните шофьори да получават обвинения за измама

Въвеждат се изисквания и за придружителя - той не може да е употребил наркотици или да е с над 0,5 промила алкохол. Освен това не трябва да е бил наказван с лишаване от правоуправление в последните 5 години, става ясно от проектозакона за движение по пътищата.

ThinkStock/Getty Images

В периода от 15 ноември до 1 март превозните средства до 3,5 тона трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия с дълбочина на протектора не по-малка от 1,6 мм. За по-тежките камиони не е записано задължително използване на гуми за зимни условия, а само, че трябва да са оборудвани с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. За тях са задължителни и веригите за сняг за задвижващите колела.

Само за един уикенд: Над 6000 шофьори засечени с превишена скорост

В новия проектозакон се въвеждат и по-ясни разписания и за пожарогасителите в превозните средства. Те трябва да имат пломба, която да удостоверява, че не са били използвани, маркировка за съответствие с одобрени национални стандарти, както и надпис, указващ максимално разрешения срок на годност за употреба.

ThinkStock/Getty Images

Въвежда се ново понятие - „мобилни устройства за комуникация“. „На водача на пътно превозно средство е забранено да използва мобилни устройства за комуникация по време на управление на превозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването на мобилното средство без участие на ръцете му“, пише още в проекта. Новото е, че на водача му се забранява да използва всякакви други мобилни устройства, отклоняващи вниманието му от управлението на превозното средство, без да са конкретно изброени.