/ БГНЕС, архив
Младежите в България с основно и средно образование в по-големи дялове са склонни да заминат в чужбина при възможност. Това заявява вицепремиерът Марияна Николова в отговор на депутатско питане относно тенденцията за напускането на трудоспособни българи. Цитиран е годишен доклад за младежта през 2017 г.
 
В отговора до депутата Георги Гьоков са цитирани изводи от доклада, Националния статистически институт (НСИ), научни трудове на авторски колектив от БАН.

Региони в страната са в риск да се превърнат в демографски пустини

Според данни от изследване на Института за икономически изследвания при БАН - извадка от 3907 лица на възраст 15-65 години, между 23 и 25% от респондентите с висше и средно специално образование биха емигрирали.
 

БГНЕС


В писмения отговор до депутата се цитират и изводи от международна научна конференция на тема „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи", на която е представен друг анализ. Изводът е, че голяма част от българите, завърнали се у нас, като мотив да останат, посочват основно семейни и социални причини.
 

Младите хора в България, като своите връстници в Европа, са изправени пред безброй предизвикателства, свързани с тяхното образование, реализация, качество на живот и други.

Българските мигранти се връщат у нас по семейни и социални причини, сочи проучване

Основната причина за разработването на Годишен доклад за младежта, е именно проследяване на динамиката, анализ на ситуацията и ефективността на реализираните мерки от отговорните институции.
 
БАН с прогноза: Около 25% от българското население ще изчезне до 2040 г.

В момента Министерство на младежта и спорта разработва Годишен доклад за младежта за 2018 г., чрез който ще могат да се проследят и най-актуалните данни.
БГНЕС