/ ThinkStock/Getty Images
Учителят трябва да притежава един микс от компетентности, включващи педагогика, психология и риторика, за да се справи успешно с образователния процес в съвременното общество. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.
 
Според нея именно учителят трябва да зададе начина и формата на педагогическата комуникация, защото българското училище е мястото, където се съзидава, а не се руши.

Президентът награди млади преподаватели

 
„Комуникацията трябва да е в центъра, защото тя е водеща“, посочи Михайлова и добави, че педагогическата комуникация не е затворена само в класната стая, тя не включва само учителя и ученика, а се разширява, защото средата се променя, тя включва родителите, обществото и постепенно от традиционна преминава в дигитална.

Заместник-министър Михайлова: Учител е сред професиите на бъдещето
 
Дигитализацията и развитието на информационните технологии доведоха до появата на нови форми на комуникация. Това все повече изисква учителите да са лидерите в класната стая, които управляват процесите не със стария авторитарен стил, а гъвкаво и мотивиращо, така че това да води до повишаване на мотивацията на учениците за активно участие в процеса на обучение, заяви заместник-министър Михайлова.
БТА