/ ThinkStock/Getty Images
Според разчетите 80% от собствениците на автомобили ще плащат по-евтина „Гражданска отговорност”
Комисията за финансов надзор (КФН), заедно с Министерство на вътрешните работи (МВР) и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), организира обществено обсъждане на наредбата, с която се въвежда системата „бонус-малус“.

Как ще трупаме отрицателни точки по новата система „бонус-малус”?

В обсъждането са поканени да се включат всички заинтересовани - неправителствени организации, представители на бизнеса, застрахователи, граждани, медии и други. Обществената дискусия ще се проведе днес от 9.00 до 17.30 ч. в Националния дворец на културата.

Първоначалният вариант на наредбата за въвеждане на системата „Бонус-малус” в автомобилното застраховане предизвика множество спорове за това дали е справедлива системата за оценяване на шофьорите и дали автомобилите трябва да "носят" отговорност.

Колко още може да поскъпне „Гражданската отговорност“?

Предварителните разчети сочат, че 80% от собствениците на автомобили ще плащат по-евтина „Гражданска отговорност”, тъй като ще попаднат в бонус класовете. Това обаче ще става няколко години след влизането в сила на системата.

Над 90% от катастрофите у нас са резултат на човешка грешка

Под 1% от шофьорите ще бъдат в най-високите класове по малус, които предвиждат оскъпяване на застраховката с 400%. По този начин, в най-добрия случай шофьорите ще плащат 225 лв., а в най-лошия 1200 лв.