Дарик представя: Харта за добро управление на България
Дарик представя: Харта за добро управление на България / netinfo
Дарик представя: Харта за добро управление на България
63522
Дарик представя: Харта за добро управление на България
  • Дарик представя: Харта за добро управление на България

Дарик радио е инициатор на готовата вече Харта за добро управление на България в периода 2013-2017-а година. Документът има за цел да насочи обществения дебат по време на предизборната кампания към най-съществените приоритети на гражданите в ключовите за страната политики.

Хартата е продукт на доброволната работа на експерти, анализатори и журналисти, които формулираха основните проблеми на българите и най-важните приоритети на българската политика през следващите четири години. Партньори на инициативата са 25 медии.

Хартата за добро управление на България формулира основните проблеми на обществото и приоритетите, към които следва да се насочат бъдещите управляващи, като поставя и очакванията на гражданите за честност, почтеност и аргументирани политики спрямо тези приоритети.

Сред основните проблеми за 2013-та година са посочени критично високият брой на хората в дълбока бедност, лошата демографска структура, устойчивото вдигане на безработицата, нарушеното доверие в институциите. Очертани са хоризонталните и секторните приоритети на политиката през следващия мандат.

Секторните приоритети съдържат минималния пакет от практически задачи в 5 области: икономика, правосъдие и вътрешен ред, образование, здравеопазване и социална политика. Посочените задачи се нуждаят от спешно решаване и политиците, които предложат успешни решения в тези пет сектора, имат по-голям шанс да спечелят както на предстоящите избори, така и в бъдеще, пише в Хартата.

Кои са експертите, изготвили Хартата за добро управление на България, можете да видите ТУК.