/ Президентство на Р България
Дейността на „Напоителни системи“ е блокирана, защото тези, които до вчера управляваха, днес саботират дейността му. Това обяви министърът на земеделието проф. д-р Христо Бозуков. Причините за освобождаването на директорката на "Напоителни системи" Снежина Димова са пропуски и констатирани нарушения в обществените поръчки, обясни той.

„Аз съм човек, който не се срамува да си признава грешките. Една от моите грешки е назначаването на Снежина Динева за изпълнителен директор на „Напоителни системи“ при първото ми пребиваване като служебен министър в министерството“, каза министър Бозуков.

Рокади и в ръководството на „Напоителни системи“

Той обясни, че след извършена проверка от вътрешен одит в „Напоителни системи“, са констатирани редица слабости.

"Това е резюме на одита. Посочени са 17 констатирани нарушения. В заключение одиторите са констатирали слабости по следните параграфи: определяне на прогнозните стойности на планираните обществени поръчки, високият дял на поръчки, възлагани с пряко договаряне, несъответствие между план графика за поръчките и действителното възлагане, аварийните работи се възлагат чрез пряко договаряне, а не като процедура, надвишаване на платените суми за охрана, несъответствие по договор, който е посочен в доклада“, каза още Христо Бозуков.

Въпреки, че е била освободена на 10 юни, Динева е извършвала дейности и след тази дата, без да има право, заяви още министърът на земеделието:

„Във връзка с предложение на база на този одитен доклад с доклад от ресорния заместник-министър с предложение за освобождаване и протокол по чл. 232 а, на 9 юни освободих Снежина Динева като член на съвета на директорите на „Напоителни системи“. И прекратих сключения с нея договор на 13 април 2001 г. за възлагане на управление на еднолично акционерно дружество с държавно имущество в „Напоителни системи“ – София. На 10 юни 2021 г. в специализирана група на директорите на „Напоителни системи“ е дадено указание от г-жа Снежина Динева: „Колеги, моля никой да не превежда никакви пари по централно управление, всичко да е по вашите сметки“. Това е грубо нарушаване на договора за възлагане на управлението на дружеството „Напоителни системи“. След прекратяване на договора изпълнителният директор няма право да упражнява права и задължения“, обясни Бозуков.

Земеделският министър разпореди одит на „Напоителни системи“

„На 14 юни и 15 юни са извършени парични преводи в особено големи размери. Размерът е 1.5 млн. от клон „Марица“ – Пловдив и клон „Тополница“ – Пазарджик към клон „Струма –Места“. Това става без уведомление на централно управление – София, с което управителите на тези клонове са нарушили Правилника за устройството и дейността на „Напоителни системи“ и са създали условия за невъзможност за осъществяването на текущи приоритетни и неотложни плащания към държавата, както и за изплащане на работни заплати, което е абсолютен приоритет. Като падеж извършените от тях плащания са необосновани и неналожителни, тъй като плащанията трябва да бъдат извършени до 90 дни от подписване на констативен протокол за извършена услуга. Те не са били спешни и са направени точно с цел да не оставят средства в сметките на „Напоителни системи“, да не може да се плати ДДС и да няма пари за заплати“, заяви още Христо Бозуков.

„Осъзнавайки уязвимостта си един от управителите на управителите на „Напоителни системи“ на следващия ден на 16 юни праща сигнал до главния прокурор, до мен и до изпълнителния директор на „Напоителни системи“ Снежана Динева, седмица след отстраняването й, че неизвестно лице, представило се като председател на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ АД е направило разпореждания към него. Същия Христо Николов още на 10 юни е имал информация за извършените промени в „Напоителни
системи“. Дружеството към момента има несъбрани вземания в размер на 6.659 млн. лв. Това са вземания от клоновете, които по неизвестни причини не са направени и не са търсени“, коментира още министърът.

„В момента съставът на дружеството се състои от 1650 души и на тези хора трябва да се дадат заплати. За съжаление обаче дейността на дружеството е блокирана, защото тези, които до вчера са управлявали „Напоителни системи“, днес саботират дейността. Защо е това? Същите тези хора нямат достойнство да приемат отстраняването си и да напуснат властта и местата, от които са се облагодетелствали“, допълни той.