Износът ни за ЕС за първите девет месеца на годината нараснал с 24%
Износът ни за ЕС за първите девет месеца на годината нараснал с 24% / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - септември 2010 г. е отрицателно и възлиза на 2 млрд. лева, сочат данните на националната статистика. 

Износът на България за ЕС се е увеличил с 23,9 на сто спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 13.4 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния и Гърция, които формират 61,4 процента от износа за страните членки на ЕС. Износът за Италия се е увеличил с 39,9 процента, а този за Германия - с 23,3 на сто. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Люксембург, Естония и Словения. Спад е регистриран при стоките, изнесени за Кипър и Белгия.

Вносът на България от ЕС за периода януари - септември 2010 г. се е увеличил с 6.6 на сто спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 15.5 млрд. лева. Най-голям ръст бележи вносът от Португалия - с 92,9 процента, и от Литва - с 57,3 на сто. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Естония, Чехия и Кипър.


През септември 2010 г. износът за ЕС нараства с 22,6 на сто спрямо същия месец на предходната година и достига 1,7 млрд. лева. Вносът от страните членки се увеличава с 10,1 на сто спрямо същия месец на предходната година и достига 1,9 млрд. лева.