/ БГНЕС
Между 480 и 880 млн. лв. ще са необходими за справяне с проблемите със замърсяването на въздуха
Кръговата икономика и чистотата на въздуха с акцент върху електромобилността ще са приоритет при подготовката на следващия програмен период на Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Това e съобщил министърът на околната среда и водите Нено Димов пред депутатите от Комисията по околната среда и водите на Народното събрание на изнесено заседание в Банско, организирано от председателя на комисията Ивелина Василева, цитиран от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
 
Министърът е запознал комисията с напредъка по изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" (2014-2020 г.) и с хода на подготовката на следващия програмен период.
 
Експерти: По-високите данъци за старите автомобили няма да доведат до по-чист въздух

Димов е посочил, че според изчисленията на Световната банка при подготовката на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.) между 480 и 880 млн. лв. ще са необходими за справяне с проблемите със замърсяването на въздуха.
 
Освен за смяна на отоплителните уреди, ще опитаме да договорим средства за намаляване на замърсяването от автомобилния трафик чрез електрификация на публичния транспорт, както и за стимулиране на домакинствата за закупуване на електромобили, е казал министър Димов. Той е посочил, че се търси възможност за финансиране и по програма LIFE на ЕС, както и от държавния бюджет. Според него общините също трябва да имат своя ангажимент.
 
Важно е как ще се справим в график с подаването на проекти на 14-те консолидирани ВиК по ОПОС 2014-2020, за да може да защитим достатъчно голяма сума за следващия програмен период и за подобряване на водоснабдяването и пречистването на отпадъчните води, е казал Нено Димов.
 
НС прие на първо четене да се вдигне данъкът за стари коли

Министърът е представил промените в закона, с които се въвежда нов подход за управление на зоните от "Натура 2000" с акцент върху местните общности. Той предвижда създаването на нови структури, които да въведат активни мерки за управление на зоните. В тях ще се включи по-широк кръг заинтересовани страни.
 
"От самото начало на мандата се опитвам да сложа местните общности във фокуса на политиката по околна среда. Местните общности знаят най-добре как да развиват своите райони. Целта на ЗБР е да даде повече възможности те да взимат решения", е казал министърът.
 
Данъчни промени: За старите автомобили ще плащаме повече

Нено Димов е информирал депутатите за хода на изпълнението на Оперативна програма "Околна среда". През май 2017 г. сме започнали с 3% изплатени суми и сертифицирани 1,3%. Към 1 януари 2019 г. вече са изплатени 16% и са сертифицирани 15%, е отбелязал той.