/ ВМРО Враца
ВМРО-Враца излезе с призив към гражданите на Враца. "Обръщаме се към жителите на Враца, обществени групи и граждански сдружения да подават до нас сигнали, свързани с незаконно строителство, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, изсичане на дървета и други противозаконни действия, призовават от ВМРО.

ВМРО подготви законодателни промени в полза на пчеларите

През последните 30 години, част от гражданите на България решиха, че законите на страната не важат за тях. Те възприемат държавата, само като източник на социални помощи и смятат, че имат само права, но нямат никакви задължения.

От години настояваме тази порочна практика да бъде прекратена. Предприемали сме множество действия за премахването на незаконни постройки, срещу замърсяването, срещу свободното движение на безстопанствени животни, незаконната сеч, нарушаването на обществения ред и спокойствието на гражданите, шумните веселби и силна музика извън позволените за това часове.

Цивилизованите общества, отдавна са изградили механизми за самоконтрол и нетърпимост към действия, противоречащи на законността и накърняващи правата на гражданите. Затова се надяваме, че ще подкрепите усилията ни в борбата с тези незаконни прояви. Всички ваши сигнали ще бъдат отнесени до компетентните органи - Община Враца, Общински съвет, РДНСК, МВР” - се казва в призива на ВМРО – Враца.