Близо 15 хиляди деца в страната са на ресурсно подпомагане
Близо 15 хиляди деца в страната са на ресурсно подпомагане / Петя Димитрова
Калина Христова
71974
Калина Христова
Стоян Павлов
Диана Божинова
  • Калина Христова
  • Стоян Павлов
  • Диана Божинова

Основният проблем на ресурсните центрове е нагласата на обществото към не приемането на децата с проблеми в общо образователната среда, заяви Калина Христова – зам.- председател на Националната асоциация на ресурсните учители в България. Днес в Монтана бе проведена национална конференция с участието на експерти от 11 ресурсни центъра в цялата страна. На нея бяха представени различни модели на взаимодействие и иновативни техники в обучението на деца със специални образователни потребности.

Ресурсните центрове в страната съществуват от близо 8 години. От три години е създадена и националната асоциация на учителите, които работят в тях. Организацията обединява близо 900 специалисти.

„България стои много сериозно на пазара за обмяна на опит по отношение на интегрираното обучение в Европа, заяви Стоян Павлов – секретар на Националната асоциация на ресурсните учители. Ние сме активни партньори в обсъжданията на новия проектозакон за образованието. Надяваме се на разумни промени, чрез които да бъде запазена централизираната грижа на държавата към децата със специални образователни потребности като ресурсните центрове за интегрирано обучение станат центрове за приобщаващо или включващо обучение.

 

272 деца са на ресурсно подпомагане в област Монтана, уточни Диана Божинова – директор на ресурсен център Монтана.