/ iStock/Getty Images
Целта е запознаване със симптомите на заболяването, с актуалните противоепидемични мерки, наложените ограничения
Информационни брошури с указания за предпазване от COVID-19 се раздават в ромския кв. "Нов път" на Видин, съобщиха от Общината. Те се предоставят на хората в квартала от здравния медиатор при община Видин Кристина Маринова.

Четирима с COVID-19 в дом за възрастни хора във Видинско

Целта е запознаване със симптомите на заболяването, с актуалните противоепидемични мерки, наложените ограничения
. Разяснява се колко е важно спазването на добра лична хигиена - използване на измиващи гелове за ръце, провеждане на дезинфекция в дома,както и ползването на предпазни маски и ръкавици.

Община Видин командирова четирима медицински специалисти за подпомагане на работата в болницата

Жителите на квартал "Нов път" се информират също и за реда и начина,по който се процедира в случай, че при лица се проявят симптоми на коронавирус.