Община Велико Търново е партньор по проект за демократична ангажираност
Община Велико Търново е партньор по проект за демократична ангажираност / DarikNews.bg, архив

Община Велико Търново е сред 15-те партньора, чийто проект „Демократична ангажираност и гражданско участие в Европа“ е одобрен от Европейската комисия за финансиране по Мярка 2 – „Демократична ангажираност и гражданско участие” на Програма „Европа за гражданите“. Партньорството е учредено от представители на местната власт, неправителствени организации, културни и образователни институти от 13 европейски държави, включително и страни, които все още не са част от голямото европейско семейство. Общият одобрен бюджет на проекта е 150 000 евро, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок на дейностите по проекта е 31 октомври.

Акцентира се върху анализ на гражданското участие в демократичния живот в ЕС и нуждата от задълбочаване на дискусията за бъдещето на Европа като транснационално предизвикателство в рамките на ЕС, от което може да се възползва всеки гражданин, сравнявайки гледните точки по актуални проблеми на отделните европейски държави. Наред с това, чрез метода на бенчмаркинг анализа, позовавайки се на успешни модели, се очаква дейностите по проекта да допринесат за повишаване на осведомеността относно модели за провеждане на изборни кампании, както и за насърчаване на доброволчеството.

Събитията в рамките на проекта са посветени на промотиране на европейските региони, „открит“ университет за гражданско общество, повишаване на осведомеността за европейска идентичност сред хората от третата възраст, както и създаване на Академия за доброволци.

Проектът ще приключи с обобщаване на резултатите от уеб-базирано проучване, имащо за цел да събере информация от широката общественост в страните-партньори, относно европейската идентичност и гражданството в ЕС, както и за нагласите за участие в демократичния живот в ЕС.