/ Дарик - архив
Следователите и служителите от Окръжния следствен отдел при Окръжната прокуратура във Варна са отличени с грамота и „Служебна благодарност“ със заповед на главния прокурор на Република България. Отличието за целия колектив на следствения отдел във Варна е за постигнати трайни високи резултати в работата им през миналата година.

Предложението за награждаването на целия колектив на Окръжния следствен отдел е направено от административните ръководители на Апелативната и Окръжната прокуратура във Варна. Административният ръководител на Окръжната прокуратура Владимир Чавдаров връчи наградата тържествено пред целия колектив на завеждащия Окръжния следствен отдел Петър Ганчев.

Окръжният прокурор благодари на следователите за професионализма и компетентността при разследване на дела с фактическа и правна сложност, а на служителите - за усърдието при изпълнение на служебните задължения, като им пожела спорна работа и през тази година.