Какво предвижда бюджетът на Варна за догодина
Какво предвижда бюджетът на Варна за догодина / Live.varna.bg

Поектобюджетът на Община Варна за 2017 г. беше представен на публично обсъждане. Макрорамката за следващата година е 260,7 млн. лв., като приходите за делегирани от държавата дейности са – 107,4 млн. лв., а местните приходи -  153,2 млн. лв.

Фактът, че местните приходи надвишават делегираните средства от държавата, е добър показател за развитието на града, коментира Пейчо Пейчев, зам.-кмет на Община Варна.

Проектобюджетът за догодина надвишава макрорамката на приетия в началото на 2016 г. бюджет със 17 млн. лв.

Основните приоритети идната година са реализиране на титлата Европейска младежка столица, запазване на данъчната тежест за гражданите, работа по европейски проекти за над 142 млн. лв.

Най-много средства и тази година са заложени във функция „Образование“ – 99,7 млн. лв., което е увеличение с 8,5 млн. лв. спрямо 2016г.

За здравеопазване са предвидени 17,3 млн. лв., което е с 2,6 млн. лв. повече в сравнение с миналата година.

За „Социални грижи“ са заложени 13,2 млн. лв., за функция „БКС“ – 59,2 млн. лв., от които 18 млн. за рехабилитация, основен ремонт и изграждане на улична мрежа.

Част от по-мащабните ремонти са - ул. "Студентска"; реконструкция на ул."Анна Феликсова" и кръстовището на бул. "Цар Освободител"; южното обслужващо платно на бул. "Левски" - между бул. "Сливница" и бул. "Вл. Варненчик";  пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. Ат. Москов"; реконструкция на ул. Ал. Рачински" в участъка от бул. "Съборни" до ул. "Ген.Колев; спортна площадка "Галата"; благоустрояване на парк Възраждане - II етап  и др.

Предвидени са средства за запазване на важни социални придобивки – 7,8 млн. лв. за автобусните карти на пенсионери; компенсиране цената на карти на учащи се от Тополи, Константиново, Казашко, Звездица и Каменар, КК „Златни пясъци“, „Св. Св. Константин и Елена“, Черноморец и Боровец; намаление цените на ученически карти в чертите на града; превоз на трудноподвижни лица със специализирани микробуси; абонаментни карти за пътуване на преференциални цени по една линия за лица над 18 г. до 64 г., с определена трайно намалена работоспособност от 50 % до 100 % без чужда помощ, за лица над 18 г. с определена трайно намалена работоспособност от 91 % до 100 % с чужда помощ, с постоянен адрес на територията на община Варна и за техните придружители и др.

Бюджетът за 2017 г. на Община Варна ще бъде променен с окончателния размер на преходния остатък и преходните обекти след приключване на финансовата 2016 г. и изготвяне на годишния отчет на общината за 2016 г.