/ ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“
Централата продължава надеждна работа по производството на електричество за нуждите на битовите потребители и бизнеса
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е осигурила 13% от цялата произведена електроенергия в страната за периода 13-31 март.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи на пълна мощност и в условията на извънредно положение

Централата продължава да работи надеждно и да допринася за гарантирането на сигурността и стабилността на енергийната система на страната в този труден за индустрията и битовите потребители момент.

ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ разчита изключително на местни суровини за производството си, включително лигнитни въглища, добити от Мини Марица-изток и варовик, доставян от български кариери.

Произведеният от пречиствателните съоръжения на електроцентралата гипс се използва като основна суровина в други предприятия, произвеждащи строителни материали. С оглед на заплахата от COVID-19 „КонтурГлобал Марица Изток 3“ въведе строги мерки за сигурност, които се спазват от всички служители, които продължават своята работа на територията на електроцентралата.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури 11% от електроенергията на страната през 2019 г.

Сред мерките са постоянна дезинфекция, раздаване на лични предпазни средства за служителите, ограничения за достъп на външни лица и осигуряване на безопасно физическо разстояние.

„Благодарение на усилията, постоянството и креативността на нашите служители и колеги в комплекса Марица Изток, централата работи надеждно и в условията на обявеното извънредно положение и допринася за стабилността на електроенергийната система на страната.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ с мерки, за да гарантира надеждното производство на електроенергия 

Тяхната всеотдайност, мотивация и дисциплина са впечатляващи и вдъхват спокойствие и увереност, че ще се справим в тези времена на изпитания за цялото общество“, заяви Красимир Ненов, изпълнителен директор на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред малкото централи в българската електроенергийна система, които могат да променят режима си на работа от минимална на максимална мощност многократно в рамките на деня. Тази мобилност е изключително важна за осигуряване на устойчивостта на енергийна система.

Ограничават персонала и взимат мерки срещу коронавируса на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД

"КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.

Централата е произвела 11% от електроенергията в България през 2019 г., използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната.

Експерти от САЩ с методи за използване на въглищата в „Мини Марица-изток”

Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).