/ Агенция по заетостта
Считано от 16:00 часа днес се забранява събирането на повече от две лица на обществени места в квартала
С решение на Общинския щаб за превенция разпространението на COVID- 19 в Стара Загора се въвежда строга организация за осъществяване на контрол по спазване на наложената 14-дневна карантина на завърналите се лица от страни с висок риск от заразяване в кв. "Лозенец", съобщиха от Общината.

Община Стара Загора въвежда пропускателен режим в ромския кв. „Лозенец”

Считано от 16:00 часа днес се забранява събирането на повече от две лица на обществени места в квартала
. Въвежда се вечерен час от 20:00 часа до 04 часа, като в този часови диапазон се забранява придвижването на граждани на територията на жилищния район.

На всички влизащи или излизащи лица ще се извършва записване на личните данни, както и причините за влизане и излизане от квартала. Това ще се извършва от служители на МВР в специален за целта дневник.

По телефон или по имейл ще се записват новоприетите в детските градини в Стара Загора

Хората, работещи на смени, ще се придвижват след показване на служебна бележка от предприятието или организацията, в която са заети- за времето на явяване и напускане на работа.

Няма да се допускат лица без постоянен или настоящ адрес на територията на кв. „Лозенец”. Придвижването на гражданите ще бъде задължително с предпазни маски. Препоръчва се ограничаване до минимум движението на лица над 65-годишна възраст. Изключения ще се правят за автомобили на МВР, ПБЗН и ЦСМП.

С временни разписания са градският и междуселищният транспорт в Стара Загора

Зареждането с хранителни продукти и лекарства ще се извършва в светлата част на деня след проверка от органите на МВР.
Препис от заповедта е връчен на  главният специалист на кв. "Лозенец" Ганко Ганев, Заместник-кметове, Секретар на Община Стара Загора, директор на полицията, пожарната и ЦСМП за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ и Областен управител .

Контролът по изпълнението е възложен на ресорните заместник кметове и на секретаря на Община Стара Загора.