Мини Марица изток
Мини Марица изток / ММИ
Предприетите в „Мини Марица-изток“ ЕАД противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID – 19,  остават в пълния си обем до края на месец май, въпреки промените в законодателството за извънредното положение.

Извънредният оперативен щаб, с председател зам.изпълнителния директор Димитър Чолаков, реши на първото си за седмицата конферентно заседание всички заповеди и оперативни разпореждания, отнасящи се за COVID-19 да продължат стриктно да се изпълняват -  дезинфекция на автобусите и камионите извозващи хора, назначенията, тежкото минно ооборудване, работните места на работниците и служителите във всички поделения на Дружеството.

На него беше отчетено, че противоепидемичните мерки се спазват и има наличност лични предпазни средства и дезинфектанти във всички клонове на дружеството. На  този етап нагласата е за продължаване на режима на работа с изнесени диспечерски смени в рудниците. За целта е създадена необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки. Особено стриктно ще се следи за спазването на физическа дистанция, дезинфекция и носене на маски, които остават в действие, въпреки разхлабването на мерките в национален мащаб. Докладва се за всяко неизпълнение на предвидените мерки за превенция на COVID-19.

Очаква се инструкция от РЗИ - Стара Загора за обхвата на мерките, предприети при пътуване на служителите и мерките в обществения транспорт на Стара Загора. 

Броят на служителите от управлението е намален, за да се осигури спазването на физическа дистанция в автобусите за придвижване до работа. 

От 14 май в почивните бази бе решено да се създаде организация на работа на персонала, осигуряваща физическа дистанция, без приемане на посетители, като се изпълняват задачи по поддържане и възстановяване на материалната база – почистване, боядисване и др.