мерки вирус Мини Марица изток
мерки вирус Мини Марица изток / „Мини Марица-изток“ ЕАД
Остават в сила въведените със заповеди на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов извънредни мерки и разпорежданията на Извънредния оперативен щаб за гарантирането на безопасни и здравословни условия на труд на работещите, с оглед на разпространението на COVID-19, на територията на Дружеството.
 
От началото на въвеждане на извънредното положение в страната до момента, са издадени 16 заповеди, които се актуализират непрекъснато,  въвеждат се и нови мерки, от оперативните разпореждания на щаба, под председателството на зам. изпълнителния директор Димитър Чолаков.
 
От 21 април е възстановена работата и в откривните участъци на трите рудника на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД. Тежкото минно оборудване на неработещите от началото на извънредното положение участъци влезе в експлоатация след Великденските празници  и работи вече седмица без технически проблеми.
 
Въведеният втори диспечерски режим осигурява успешно замисъла за разминаване на пътникопотока и спазването на физическа дистанция между пътуващите в автобусите и камионите, извозващи хора до работните места.
           
Пропускателният  и охранителен режим в условията на извънредно положение  в Дружеството осигурява спокойна обстановка, досега не са констатирани опити за противоправни действия на територията му. Доставките на лични предпазни средства и дезинфектанти протичат нормално и се осигуряват регулярно.
 
Стриктно се спазват и изпълняват мероприятията, свързани с дезинфекция на автобусите, камионите извозващи хора, работните места на тежкото минно оборудване за работниците  и служителите във всички поделения на Дружеството. Максималният брой пътници в автобусите не надвишава броя на двойните седалки, разположени шахматно, по един човек на двойна седалка.
 
При установено неспазване на противоепидемичните мерки, наложени със заповед, ще се налагат дисциплинарни наказания.