Приемат заявления за участие в празничните базари

/ Дарик радио,архив
От днес до 24 ноември се приемат заявления за участие в коледните и новогодишни базари в административните бюра. Таксите за ползваната площ да се заплащат в касите на административните бюра и в касата на Община Стара Загора.  
 
Със заповед на кмета Живко Тодоров са определени местата за организиране на коледните и новогодишни базари и за продажба на коледни елхи на територията на Стара Загора, в периода от 01 декември до 07 януари 2018 г. включително. На територията им е разрешена продажбата само на детски играчки, дребни подаръчни комплекти, коледни аксесоари, скара, вурстове, вино и пакетирани захарни изделия.

Забранено е да се продават цигари и алкохолни напитки с действително алкохолно съдържание по обем над 18 % vol., както и пиротехнически изделия и взривни вещества, които създават опасност за живота и здравето на гражданите, конфекция, трикотаж, бельо, промишлени стоки.
 
В централната част на областния град в общо 13 дървени къщички с площ по 6 кв. м. ще се продават различни празнични артикули и аксесоари за Коледно-новогодишните празници. От южната страна на Музея на религиите ще бъдат разположени 4 къщички по бул. „Цар Симеон Велики”. Още 5 ще има на булеварда пред бившия магазин „Електродом”, а 4 ще бъдат поставени край парк „Пети октомври“.

Наемната цена за всеки отделен обект е 500.00 лв. Цената включва само такса за заемана общинска площ за целия период на провеждане на базара и не включва разхода на електрическа енергия.
 
Базари ще има още на тротоарната площ пред магазин „Боруй”, пред читалище „Св. Климент Охридски”, пред бившия магазин „Битова химия”, на ул. „Августа Траяна” и бул. „Патриарх Евтимий” пред Студентския дом, на централния площад в кв. „Зора“, на бул. „Цар Симеон Велики” № 28 – северната страна на блока, в кв. „Три чучура” от северозападната страна на подлеза, на ул. „Загорка” до автобусна спирка № 1, на ул. „Младост” до кафене „Съни” и на ул. „Ген. Иван Пашинов” до блок 37 в кв. „Железник“.
 
Разрешенията за продажба на коледни елхи се издават от кмета на Община Стара Загора или упълномощено от него лице, след представяне на следните документи:

- Заявление за участие;

- Удостоверение за липса на данъчни задължения, по чл. 87 ал. 6, издадено от НАП не по-рано от 30 /тридесет/ дни от датата на подаване на Заявление за участие;
-Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора.
        
 Участниците в коледните и новогодишни базари се задължават да получат всички необходими разрешителни за упражняване на дейността им.
 
 
 
Места за продажба на коледни елхи
 
 
АБ „ЦЕНТЪР”
 
1. ул. „Ген. Гурко” и ул. „Димчо Стаев” - ю/и ъгъл.
2. бул. „Славянски” и ул. „Отец Паисий” - с/з ъгъл.
3. ул. „Августа Траяна” и ул. „Отец Паисий” - ю/и ъгъл.
4. ул. „Хан Аспарух” и бул. „П. Евтимий”- до пощенския клон.
5. бул. „Цар С. Велики” и ул. „Отец Паисий” - ю/з ъгъл.
6. ул. „Ген. Гурко” и ул. „Отец Паисий” - с/з ъгъл.
 
АБ „ИЗТОК”
 
1. бул. „Цар С. Велики” и ул. „Ангел Кънчев” - с/з ъгъл.
2. бул. „Цар С. Велики” и ул. „Л. Каравелов” до читалище „Св. К. Охридски”.
3. зад Билкова аптека - паркинга в междублоковото пространство.
4. бул. „П. Евтимий” и ул. „Августа Траяна” - Студентски дом.
5. ул. „Ангел Кънчев” и ул. „ Ген. Гурко”.
6. кв. „Самара - 2” - до пощенския клон.
7. кв. „Самара - 3”- до автобусната спирка.
 
АБ „ЗАПАД”
 
1. кв. „Три Чучура”- северозападната страна на подлеза.
2. кв. „Три чучура - юг”- до автосервиз „Диана”.
3. кв. „Казански” - ул. „ Кап. Петко Войвода” - пред бл. 16
4. кв. „Казански” – ул. „Кап. Петко Войвода” - до Експрес Банк.
5. бул. „Цар С. Велики” № 28.
6. ул. „Княз Ал. Батенберг” пред бившето кино „Жельо Диманов”.
 
 
АБ „ЖЕЛЕЗНИК”
 
1. на ул. „Старозагорско въстание” - с/у бл.28
2. на ул. „Младост” 25 до кафе „Съни”.
3. на ул. „Ген. Ив. Пашинов” до бл.№37
 
 
АБ „КОЛЬО ГАНЧЕВ”
 
1. на бул. „Св. Патриарх Евтимий” - разклона за гр. Раднево - до магазина за хранителни стоки.
 
АБ „ЛОЗЕНЕЦ”
 
1. на ул. „Витоша” - до Газстанцията.
2. на ул. „Мусала” - на Пазара.
 
АБ „ЗОРА”
 
      1. на централния площад