НАП
НАП / DarikNews.bg
От 2017 година, гражданите и фирмите имат още една възможност сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната им данъчна декларация. Еднократно, коригиращата декларация се подава до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната 2016 година. Възможността не важи, за онези граждани, които са пропуснали законовия срок - 2-ри май 2017г. за деклариране на доходите си, както и за фирмите, чийто срок за деклариране на данък печалба изтече на 31 март. На всички некоректни физически и юридически лица са съставени актове за нарушение.

Първите проверки за пари на каса сочат масова липса

В офис НАП Стара Загора през 2017 година са подадени 24 259 декларации за доходите на физически лица  (по чл.50). Корпоративните декларации  (по чл. 92 от ЗКПО) през настоящата година са 18 856, като 68% от тях са изпратени по интернет.