Най-голямата общинска болница в България е тази в Казанлък. Директора д-р Кети Манолова-Владкова споделя, че за 2022 г. 402 неосигурени пациенти са били лекувани в болницата.

"Повечето от тях са безработни и много години не са си плащали осигуровките. Има и немалък брой, които по личен избор не се осигуряват. Такива пациенти постъпват обикновено по спешност. Някои от тях са с много заболявания, които не са лекувани, нямат лични лекари и идват в тежко състояние. Приходът от НЗОК към общинските болници трябва да се повиши", смята тя.

360 млн. лева губи годишно здравеопазването от неосигурени пациенти

По думите ѝ за този месец има незаплатени лечения, които остават за сметка на болницата.

"Тези разходи не са всички 402 пациенти. Министерството на труда и социалната политика поема разходите на здравнонеосигурени без доходи. 1/2 от тях остават незаплатени", обясни д-р Владкова.