Между 10 и 15 лева обратно ще получат потребителите на столичната "Топлофикация", които са им начислили по-високо ДДС в изравнителните си фактури. Това съобщиха от дружеството пред БНТ. Сумата ще бъде приспадната от настоящата фактура за плащане или от предходната, ако не е платена.

При другите топлофикации не съществува проблемът с надписаното ДДС, защото няма прогнозни сметки, а потребителите плащат реалните всеки месец. Ще бъдат компенсирани само онези сметки, издадени след влизане в сила на по-ниското ДДС за отоплението. То беше намалено от 20% на 9%.

За такава сметка обаче не се приема цялата изравнителна, а само разликата между платената сума и реално потребените количества. Няма да има промяна в сметките на потребителите, които са надплатили консумацията си през годината и имат да получават пари.

„Топлофикация София“ отговори на КЕВР за изравнителните сметки

Схемата, по която се изчислява компенсация е следната. От вече получените и платени от клиента фактури се вади сумата на реалната консумация, засечена в края на отоплителния сезон.

"Ако през отчетният период 2021 - 2022 година е имало фактуриране на суми условно казано за 1000 лева, а общата е издадена на стойност 1100 лева, тоест предвижда доначисление на 100 лева като само тези 100 лева подлежат на коригиране", обясни Пламен Иванов, директор "Икономическа политика" в "Топлофикация София".

Вместо начисленото ДДС от 20%, то ще бъде в размер на 9 на сто. Промяната ще бъде отбелязана в текущата за плащане сметка.

"Ако няма дължими суми или някой потребител си е платил фактурата за август, то ще бъде на разположение клиентът да си изтегли на каса сумата от дружеството или ще бъде прихваната към следваща сметка", каза още Пламен Иванов.

КЕВР иска „Топлофикация София“ да разясни за коригирането на изравнителните сметки на столичани


Корекциите вече може да се видят на електронната страница на компанията. За хората, които получават хартиени фактури, корекциите ще бъдат получени до десет дни.

"Смятам, че новите документи, които издаваме са напълно ясни и прозрачни като във фактурата като допълнителна информация са описани всички корекции, които са ясни и разбираеми за потребителите", заяви още Пламен Иванов.

Средната сума за получаване на клиентите е между 10 и 15 лева или под 1% от дължимите суми.
БНТ