/ БГНЕС
"Топлофикация София" ще отговори изчерпателно и в срок на искането на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да предостави информация относно коригирането на годишните изравнителни сметки за топлинна енергия. Това съобщиха от пресцентъра на дружеството. 

Искането е във връзка с високия обществен интерес и след получени запитвания относно корекцията на ставката на ДДС от 20 на сто на 9 на сто в годишните изравнителни сметки за топлинна енергия, съобщиха по-рано през деня от комисията. Изискани са разяснения и за начина, по който дружеството ще информира клиентите за разликите в дължимите суми. КЕВР очаква от "Топлофикация София" изчерпателна информация за броя на клиентите, засегнати от корекции на фактурите, в които е отразена годишната изравнителна сметка, както и каква е общата стойност на направените корекции. Кметът на София Йорданка Фандъкова също поиска преди дни "Топлофикация София“ и Министерството на финансите да изяснят окончателно въпроса откога се начислява 9 на сто данък добавена стойност (ДДС) при изравнителните сметки. 

Механизмът, по който дружеството ще направи корекциите, бе обявен още на 30 август след среща с експерти на НАП, поради непълнота в указанията на законодателя по приложение на направените изменения в Закона за Данък върху Добавената Стойност (ЗДДС), посочват от "Топлофикация София" . 

Според тях създалата се ситуация е прецедент и налага софтуерни промени в билинг системата, както и създаване на нови документи, в които от една страна клиентите да бъдат информирани за разликите в дължимите суми и от друга - да отговарят на счетоводните стандарти.

В понеделник (19 септември) в системата на дружеството и платежните оператори ще бъдат налични коригиращите документи по общите фактури (изравнителни сметки), съгласно изменението на ЗДДС. Данъчните документи за корекцията са нова фактура и кредитно известие, като се отнасят само за разликата между прогнозно начислената енергия и реално потребената, и засягат само  общите фактури (изравнителни сметки) с дата на издаване 31 юли 2022 година. 

Сроковете за плащане са непроменени - 30 дни за стопански и 45 за битови потребители от датата на издаване на фактурите. Клиентите, които вече са заплатили своята обща фактура с добавена стойност от  20% вместо с 9%, ще имат сума за възстановяване, чийто размер ще могат да видят в коригиращите документи. 

Дължимите суми ще бъдат автоматично възстановени по партидите на клиентите и ще послужат като депозит (ще бъдат приспаднати следващи дължими фактури). На потребителите, които нямат задължения, както по общата фактура (изравнителна сметка), така и по текущата фактура за м. август, сумата може да бъде изплатена на каса или да послужи за следващо задължение. 

След изтичане на срока за доброволно плащане по обща фактура от 31 юли 2022 г. се начислява лихва за забава, като за сумата на направената корекция, съобразно Общите условия, ще се прилага нов срок за доброволно плащане, от датата на издаване на фактурата 1 септември 2022 година. 
БТА