Строителството на Южната дъга в София може да стартира до края на 2019 г.

/ БГНЕС, архив
Строителството Южната дъга на околовръстния път на столицата в участъка между район Младост и магистрала „Тракия“ би могло да започне до края на годината, съобщи министърът на регионалното развитие Петя Аврамова по време на петъчния парламентарен контрол.

Този срок за стартиране на строителството би могъл да бъде спазен ако няма обжалване на отчуждаването на имоти и бъдат изпълнени всички необходими процедури.

"По направлението Софийския околовръстен път и автомагистрала „Тракия“ ежедневно се образуват километрични опашки, колони от автомобили, които затрудняват движението. С доизграждането на този участък от Южната дъга ще бъде решен не само изложеният проблем, а по този начин ще се осигури едно автомобилно трасе, което да гарантира адекватно обслужване на прилежащите към Софийския околовръстен път урбанизирани територии, промишлени, търговски зони и обектите към тях“, допълни Аврамова.

Тя уточни, че подписването на договор за избрания изпълнител е било възпрепятствано поради жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). „Към настоящия момент след решение на Комисията в полза на възложителя, предстои подписването на договор с изпълнителя за инженеринг. Срокът за проектиране е 180 дни, а за строителномонтажните работи - 730 календарни дни“, допълни Аврамова.

До момента са подадени 12 оферти на фирми за участие в процедурата, като в момента техническата комисия към Министерството на регионалното развитие  и благоустройството (МРРБ) ги разглежда и оценява. При приключване на оценката ценовите оферти за проекта ще бъдат отворени. Успоредно с посочените процедури Агенцията провежда отчуждителна процедура по реда на Закона за държавната собственост за поземлени имоти, находящи се в землището на Столична община, съобщи още Аврамова.