/ iStock/Getty Images
Ръст на домашното насилие и шофирането под влиянието на алкохол и наркотици, отчитат от Софийската районна прокуратура.

През 2021 г. в Софийската районна прокуратура (СРП) са наблюдавани 55 364 досъдебни производства, или с близо 40 на сто повече в сравнение с 2020 г., когато техният брой е бил 39 963, сочат данните от годишния отчет, съобщиха от прокуратурата.

Най-много са разследванията за кражби, следвани от досъдебните производства за унищожаване и повреждане на имущество и измами. Наблюдава се ръст на разследванията, осъдените и санкционираните граждани по обвинение за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. За изминалата година прокурорите при СРП са внесли 561 обвинителни акта за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, вследствие на които са осъдени и санкционирани 527 души. 

Ръст се отчита и при престъпленията, извършени в условията на домашно насилие – телесна повреда, закана за убийство и нарушаване на заповед за защита.

Преписките и досъдебните производства, образувани за престъпления, извършени в условията на домашно насилие за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. в СРП, са общо 1731. За 2020 г. те са били 1313. По-голямата част от тях са решени.

Има увеличение и на новообразуваните през 2021 г. досъдебни производства за престъпления против личността - 2139 дела, при 1940 производства за 2020 г., като от тях в съда са внесени 336 акта срещу 373 лица. Най-голям брой от новообразуваните дела по тези престъпления са били за подпомагане и/или склоняване към самоубийство. На следващо място са причинените умишлени телесни повреди - общо 665 дела, следвани от заканите с престъпление – 351.

За отчетния период в СРП са били наблюдавани общо 2624 дела за незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда, като новообразуваните са 2001 на брой. Общо решени от прокурор са били 2190 от наблюдаваните дела, внесените в съда са 314 от тях. Осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт са 228.

През 2021 г. прокурорите в СРП са работили по 51 дела за престъпления, свързани с трафик на хора. От тях 22 производства са решени, четири са внесени в съда. Пострадали от описаните по-горе престъпления са 82 души, от които девет непълнолетни и четири малолетни.

През отчетния период са повече осъдените и санкционираните - 2239, като за  2020 г. те са били 1967. За 2021 г. осъдените физически лица, спрямо които е определено и наложено наказание „лишаване от свобода“  са 1611 и представляват близо 60 процента от общия брой осъдени и санкционирани.
БТА