/ iStock/Getty Images
От 23 ноември до 23 декември учениците от V до ХII клас в област Сливен могат да преминат на обучение в смесена среда по преценка на педагогическите съвети, според заповед на областния управител и председател на Областния кризисен щаб Чавдар Божурски. Това съобщиха от Щаба.

Решението трябва да бъде съгласувано с обществените съвети към училищата. Директорите трябва да изготвят графиците и да ги изпратят на началника на РУО.

Обучението в електронна среда от разстояние да се осъществява за отделни класове или випуски по преценка на директорите и да се организира чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Целта на въвеждането на временно обучение в хибридна среда е да се ограничи разпространението на коронавируса, да се опазят здравето и живота на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в образователните институции.
БТА