Първа копка на нова система за управелние на отпадъци

Първа копка на нова система за управелние на отпадъци
Първа копка на нова система за управелние на отпадъци / Дарик Сливен

Първа копка на новата регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол направиха днес кметовете на пет общини. Новото регионално депо ще поеме отпадъците на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа и ще даде възможност за разделно събиране на рециклируемите отпадъци. Ще бъдат закрити и рекултивирани четири общински депа за неопасни отпадъци в общините Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа.

По думите на кмета на община Ямбол Георги Славов това е единственият проект в България, в който е включена рекултивацията на 4-те сметища с европейски средства . Славов категорично заяви, че са спазени всички законови изисквания, постигнато е споразумение между 5-те общини за осигряване на финансирането.

Първа копка на нова система за управелние на отпадъци
netinfo

„По важното  е сега да се рекултивира  сегашната „язва“ наречена ямболско сметище, която стои на територията на община Тунджа вече 40 години  и след това да се изгради модерна система, която да гарантира  години наред, че няма да има никаква опасност за хората и биологичното разнообразие“, заяви кмета на община Тунджа Георги Георгиев.

Освен, че управлението на отпадъците и защитата на повърхностните и подземни води, почвата и въздуха ще бъдат подобрени, системата ще отговаря и на основните европейски и национални политики за околна среда. Не на последно място, изграждането на регионалната система за управление на отпадъците ще предотврати увеличение на таксата за битови отпадъци. Отпадъците от бита ще бъдат събиране разделно чрез въвеждане на система за разделно събиране на рециклуеми отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло и метали . Ще бъдат осигурени контейнери и превозни средства за събиране на отпадъците.

Проектът е на стойност 31 324 млнл лв, от които близо 25 млв лв са от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Националното финансиране е в размер на 4 408 434 лв. Крайният срок за изграждане на клетка 1 е средата на месец октомври 2015 година.

Първа копка на нова система за управелние на отпадъци
netinfo
Протестиращи граждани заявиха, че са против изграждането на сметището. По думите им изграждането на депото  е „бомба със закъснител,  няма оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ , а и сметищата трябва да се строят на подходящи места.

След приключване на експлоатацията на съществуващите депа, количеството на отделящия се инфилтрат ще бъде намалено, което ще ограничи неблагоприятното въздействие мърху околната среда, ще бъдат изградени и условия за провеждане на качествен мониторинг на средата.