Награди за рисунки на деца от Помощното училище

Награди за рисунки на деца от Помощното училище
Награди за рисунки на деца от Помощното училище

Награждават днес отличените рисунки в конкурса на тема „Как искам да изглежда двора на моето училище". Конкурсът е част от проект „Повишаване екологичната култура на децата от Помощно училище „Д-р Власаки Шуманов" - Сливен /ПУ/ и озеленяване двора на училището".

 Проектът се реализира от Регионален център"Отворено образование"-Сливен с финансовата подкрепа на фондация «Чарлз Стюарт Мот», предоставена чрез фондация «ЕкоОбщност». Целта на конкурса бе самите ученици от помощното училище да представят чрез своите рисунки, как искат да изглежда озеленен двора на училището им. Следващата стъпка по проекта е самото озеленяване на двора с декоративни дървета и храсти. Предвижда се в тази дейност чрез доброволен труд да се включат учениците, учителите, родителите, както и гражданите живеещи в квартала. Церемонията по днешното награждаване ще бъде в 12 часа в Помощно училище „Д-р Власаки Шуманов".