5-годишни деца получиха университетски дипломи по компютърна грамотност
5-годишни деца получиха университетски дипломи по компютърна грамотност / netinfo

За първи път през тази година филиалът на столичния Технически университет в Сливен връчи дипломи на 10 деца в предучилищна възраст. Децата бяха обучавани в курс по компютърна грамотност в Инженерно-педагогическия факултет, съобщи ръководителят на обединената структура факултет и колеж към Техническия университет проф. Станимир Карапетков.

Обучението включва начални компютърни умения и работа с различните офис приложения, както и работа с Интернет. То се извършва от квалифицирани за работа с деца в предучилищна възраст педагози.

Задачите, които са си поставили педагозите при обучението, са децата да не изпитват страх при работа с компютър, да се научат да боравят спокойно с интернет и с текстови редактори.