/ iStock/Getty Images
"В Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" има свободни места в осем бакалавърски специалности", съобщи заместник-ректорът по кандидатстудентската дейност проф. Чавдар Сотиров.

Свободни места има в специалностите "Българска филология", "Българистика и медии", "Турска филология с бизнескомуникация", "Приложна лингвистика (английски и руски език)", "Английска филология", "Компютърна информатика", "Информационни технологии в икономиката" и "Бизнес математика", за която не се заплаща семестриална такса.

Откриват академичната година в Шуменския университет само с първокурсници

"За осемте специалности във висшето учебно заведение може да се кандидатства с оценка от конкурсен изпит от Шуменския университет или друго висше училище, с оценка от матура или чрез полагане на нов индивидуален електронен изпит," отбеляза Сотиров.

"Документи се приемат до 12.00 часа на 25 септември в Центъра за кандидатстудентска дейност на университета в Шумен. Там и в департаментите на висшето училище във Варна и Добрич, до 23 септември, се приемат документи и за близо стоте магистърски програми на университета", допълни Сотиров.
БТА