/ DarikNews.bg
Успешно приключи данъчна кампания 2019 г. Над половин милион данъчни декларации от граждани са подадени към края на работния ден на 30 април, сочат данните на НАП. Електронната система за деклариране на доходите продължи да функционира до полунощ, допълват от приходното ведомство.

„Сини“ патрули ще бъдат всекидневни посетители на търговските обекти

Повече от половината данъчни декларации за доходите на физическите лица са подадени по интернет с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис, като 2019 е първата година, в която електронните формуляри са повече от хартиените.

В офиса на НАП в Русе до момента са регистрирани 17 197 бр.  ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. От тях 54, 81 % са изпратени по електронен път - с 10 на сто повече от миналата година, като с ПИК от агенцията са 6 530 бр., а с електронен подпис 2 896 бр. На гишетата в офиса са приети 6 133 декларации, а през пощенските клонове в региона са изпратени 1 637 формуляра, като в близките дни се очаква да пристигнат още. 

Успешно премина първият месец на данъчната кампания в офиса на НАП

От началото на годината до момента чрез електронната система за плащане (т.нар. виртуален POS) и чрез физическите POS терминали в офисите на НАП са платени над 70 млн. лв. без такси. През 11-те терминала в русенския офис са направени 4 197 бр. транзакции за обща стойност 1 011 990 лв.

От приходната агенция съобщават още, че през 2020 г. декларирането на доходите ще бъде значително по-лесно за хората, които имат ПИК или електронен подпис. Тогава всички доходи от трудов договор, както и хонорарите и възнагражденията по граждански договори, ще бъдат предварително попълнени от НАП в данъчните декларации на гражданите и те ще имат възможност да ги прегледат, коригират и допълнят при нужда.  

НАП-Русе със 7% по-добри резултати в данъчната кампания

„Отчитаме успешна данъчна кампания 2019 г. Благодаря на колегите в НАП за професионализма и очаквано добрия резултат. Виждаме ясна тенденция на ръст на електронното деклариране и плащане, ще продължим да работим за усъвършенстване на електронните услуги“, каза в края на кампанията директорът на „Обслужване“ в НАП Боряна Георгиева.