/ Държавна опера-Русе
Във връзка с оповестената информация в медиите и интернет пространството, ръководството на Държавна опера-Русе уведомява заинтересованата общественост, че прекратените договори и връчените предизвестия със служители на операта към настоящия момент са 31 /общо от художественотворческия и технически състав/ и то само към пенсионери.

Операта представя "Аида"

Мотивите на ръководството за предприетите действия са продуктувани от прекалено раздутия щат в сравнение с останалите извънстолични оперни театри /пример: 240 в Пловдивска опера към 295 щ.бр. в Държана опера-Русе/ и са съобразени с препоръки от Министерство на култура за намаляване на Фонд Работна Заплата.

Операта представя "Графиня Марица"

Предприетите мерки са в унисон с държавната политика за освобождаване на щатния състав от хора в пенсионна възраст и влизащия в сила Закон за държавната админстрация от януари 2019г. Освободените служители са уведомени, че при възникнала необходимст ще бъдат викани на граждански договор.