/ netinfo
Вълнуващ беше празникът на децата от Центъра за работа с деца на улицата към Българския Червен Кръст и Центъра за настаняване от семеен тип към Община Русе, организиран от дамите от Клуб Сороптимист Интернешънъл по повод успешния край на проекта „Учим с действия, учим с обич“.

„Първи стъпки на кънки върху лед“ стартира в Русе

Партньорите по проекта - студенти от академичен клуб „Млад педагог, млад социален педагог“ с ръководител доц. Багряна Илиева и ученици от Младежкия Червен кръст, участвали активно в обучението на децата в неформална извънучилищна среда, също се включиха в празника.

Директорката на Центъра, г-жа Светла Данева и социалните работници и психолози бяха с децата и в този празничен момент. Гости на събитието бяха доц. Атанасова - декан на Факултета по природни науки и образование и доц. Анелия Манукова, като приятел и спомоществовател в инициативите на клуб Сороптимист Интернешънъл.

Децата разказваха, показваха какво са научили, пяха и танцуваха, облечени в национални носии и водени с много вещина и топлота от своите по-големи приятели от трите клуба. Уменията, които демонстрираха, бяха свързани с българските традиции и обичаи, както и с българската история и език.

„Еквилибриум“ спечели първа награда в категорията „Успешна промяна“ на Държавната агенция за закрила на детето

Заразяващ беше ентусиазмът им и желанието да се изявят. Всъщност това беше една от водещите цели на проекта - да се създаде у тези деца самочувствие и желание за изява. Мотивацията да научат повече за света около тях също беше една от постигнатите проектни цели.

Най-важна от всичко беше взаимната обич и желание за бъдещи срещи и дейности. Това беше и най-голямото удовлетворение за инициаторите – дамите от Клуб Сороптимист Интернешънъл - Русе, с Президент г-жа Вилиана Молнар, които не спират да търсят възможности да помагат.