Преглед на регионалния печат на 6.04.2016 г.

Преглед на регионалния печат на 6.04.2016 г.
Преглед на регионалния печат на 6.04.2016 г.

„Баскетбол скоро няма да се играе! Налага се ремонт на ремонта“ – водещото заглавие за „Екип 7“. Пропуснато е изграждането на система за отвеждане на дим и топлина, тепърва ще се прави проект – разказва статията. „Първо дело срещу кмета на Разград“ – друго заглавие от първа страница на „Екип 7“. Защитниците на животните оспорват в съда нововъведения режим за посещение в приюта за кучета – разказва статията. „Родители сами правят пясъчник за децата си“ – заглавие от стр. 9 в „Екип 7“. Мислят да купят нова пързалка за площадката пред блока в жк „Орел“ – разказва статията.

„Ад на дупки по пътищата край Разград и към София“ – водещото заглавие за „Гледища Днес“. Шофьор, пътувал за София, донесе огъната и хвръкнала в дупката джанта, граждани от Дянково звънят и искат дупките да се запълнят – разказва статията. „На 5 юни ще избират нов кмет на Мъдрево“ – друго заглавие от първа страница на „Гледища Днес“. Вчера в „Държавен вестник“ бе публикуван Указът на президента за насрочването на нови избори в селото – разказва статията. „Гледища Днес“ излиза със своята притурка „Лознишка искра“, където водещото заглавие е: „Областната комисия „Военни паметници“ ще иска средства за паметника в Гороцвет“.