Преглед на регионалния печат на 6.04.2016 г.

Преглед на регионалния печат на 6.04.2016 г.
Преглед на регионалния печат на 6.04.2016 г. / netinfo

„Баскетбол скоро няма да се играе! Налага се ремонт на ремонта“ – водещото заглавие за „Екип 7“. Пропуснато е изграждането на система за отвеждане на дим и топлина, тепърва ще се прави проект – разказва статията. „Първо дело срещу кмета на Разград“ – друго заглавие от първа страница на „Екип 7“. Защитниците на животните оспорват в съда нововъведения режим за посещение в приюта за кучета – разказва статията. „Родители сами правят пясъчник за децата си“ – заглавие от стр. 9 в „Екип 7“. Мислят да купят нова пързалка за площадката пред блока в жк „Орел“ – разказва статията.

„Ад на дупки по пътищата край Разград и към София“ – водещото заглавие за „Гледища Днес“. Шофьор, пътувал за София, донесе огъната и хвръкнала в дупката джанта, граждани от Дянково звънят и искат дупките да се запълнят – разказва статията. „На 5 юни ще избират нов кмет на Мъдрево“ – друго заглавие от първа страница на „Гледища Днес“. Вчера в „Държавен вестник“ бе публикуван Указът на президента за насрочването на нови избори в селото – разказва статията. „Гледища Днес“ излиза със своята притурка „Лознишка искра“, където водещото заглавие е: „Областната комисия „Военни паметници“ ще иска средства за паметника в Гороцвет“.