/ iStock/Getty Images
До 30 юни Община Разград ще доставя хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства - закупени със средства на потребителите по домовете на възрастни хора над 65 години, хора с увреждания, възрастни в риск и тези, които са поставени под карантина във връзка с COVID-19.

Услугите се предоставят по изпълняван от общината проект по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Нова социална услуга ще осигури подкрепа на 144 човека в община Разград

Проектът бе с продължителност от 10 месеца, но тя е променена на 16 месеца с Допълнително споразумение № 03 към Договор № BG05M9OP001-2.040-0109-C01.

Хората, които искат да ползват тези услуги, могат да направят заявка на следните телефони: Община Разград - 084/ 618-218 - всеки работен ден от 08:30 часа до 17:30 часа

Домашен социален патронаж - 0895/ 561-982, 0895/ 561-978, 084 660 653 - всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа