благотворителност
благотворителност / iStock/Getty Images
Нова социална услуга - асистентска подкрепа се разкрива в община Разград. Тя ще е с капацитет 144 потребители и ще се финансира от държавния бюджет, съобщиха от общинската администрация.

Услугата ще се предоставя на хора с увреждания и други в нетрудоспособна възраст, които не могат да се обслужват сами. За нуждаещите се ще се грижат 48 асистенти. Те ще помагат в ежедневните дейности, в домакинството, ще съдействат за придвижването на хората в затруднение.

Желаещите да ползват социалната услуга и тези, които искат да бъдат наети като асистенти могат да подават документи в отдел "Социални услуги и здравеопазване" в общината.