/ Община Разград
Заместник-кметът на Община Разград по хуманитарни дейности Елка Неделчева встъпи в длъжност от 1 март,

Тя е завършила ВТУ“ Св.св. Кирил и Методий“-Велико Търново специалност „Българска филология“, има и следдипломна специализация в ШУ “Еп. Константин  Преславски“, както и втори клас квалификация от Института за повишаване квалификацията на учителските кадри „Д-р Петър Берон“-Варна.

Бюджетът на Разград ще бъде малко над 100 млн. лв.

Трудовият стаж на Елка Неделчева е предимно в образователната сфера, работила е и в местната и регионална власт, както и в частния сектор. Първото ѝ работно място е в Техникум по икономика „Димитър Благоев“ в Разград като преподавател по български език и литература.

Последователно работи като: методист в ОПД “Цоньо Каракашев“ и ЦРД, преподавател по български език и литература в ОУ“ Христо Ботев“-Дряновец, редактор във вестник „Гледища Днес“, главен експерт „Връзки с обществеността“, началник отдел „Духовни и младежки дейности“ и „Култура и туризъм“ в Община Разград, началник отдел „Регионално развитие и управление на проекти и програми“ в Областна администрация“, управител на „Евроконсулт проект“ЕООД, от 2010 г. до края на февруари 2024 г. е директор на ОУ “Г.С.Раковски“-с. Раковски.

Неделчева е три мандата общински съветник. Тя заема четвъртата позиция на заместник-кмет. Според новата структура на Общинска администрация в нейния ресор са отделите: „Образование, младежки дейности и спорт“, „Социални дейности и здравеопазване“, „Култура, туризъм и международни връзки“, както и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня